Statoilseniorene - Sentralorgansiasjonen

Statoilseniorene sidetoppgrafikk

Besøk på Rekstensamlingene

 

Det var gledelig stor oppslutning om dette arrangementet og 40 seniorer fikk et godt innblikk i historien knyttet til huset på Fjøsanger. Bjørn Erdal som hadde vært ansatt hos Hilmar Reksten siden 1965, var vår omviser og hadde derfor førstehånds kjennskap til huset, samlingene og historien om Hilmar Reksten og hans rederi – i medgang og motgang.

Reksten etablerte ”Hilmar Rekstens Allmennyttige Fond” i 1971 og bygde opp en betydelig kunstsamling i tillegg til at han gjennom mange år skjenket gaver og ellers bidro til kulturlivet på Vestlandet. Bla var han styreleder for Harmonien i mange år, og gikk i bresjen for å få seilskipet ”Statsraad Lehmkuhl” tilbake til Bergen da det var i ferd med å bli solgt til utlandet.

Dessverre ble det meste av Rekstens kunstsamling solgt på auksjon i London etter hans død, men av dagens samling må spesielt nevnes de fantastisk flotte persiske teppene, sølvsamlingen og egne rom med Audun Hetlands ”uforlignelige strek” - som ikke minst beskriver liv og levnet og kulturpersonligheter fra Bergen.
De forskjellige lokalene (Pentagon, Ekhaug, Sølvsalen, Hetlandhallen, Kontoret), kan også leies av private til selskapelige sammenkomster, og årlig arrangeres kulturmønstringer og ”master-klasser” innen ulike musikk-kategorier.
Etter omvisningen var det tid for foredrag hvor hovedvekten var lagt på Hilmar Rekstens redervirksomhet.

Hilmar Reksten (1897 – 1980), etablerte sitt eget rederi i 1929, og under krigen ble flåten stilt til disposisjon for de allierte styrker. Etter krigen bygde han opp flåten sin igjen til å bli en av verdens største redere på 1960-tallet. Fra midten av 70-tallet ble det vanskelige tider skipsfarten og de fleste skipene hans ble liggende i opplag. I løpet av få år gikk Reksten fra å være milliardær til å nærme seg konkurs. Mot slutten av sitt liv ble han stilt for retten, men ble i det vesentligste frifunnet.

Vårt arrangement ble avsluttet med deilig fiskesuppe fra ”Det Gode Selskap” og hyggelig prat rundt bordene.

Sidebunngrafikk Statoilseniorene