Statoilseniorene - Sentralorgansiasjonen

Statoilseniorene sidetoppgrafikk

Fra museet og utstillingene

Seniorklubben på Bryggen museum

Tretti seniorer hadde funnet veien til Bryggens Museum denne formiddagen og fikk en interessant omvisning i alle 3 utstillingene. Første stopp førte oss tilbake til middelalderen og klostrenes plassering og betydning for Bergen, deretter fikk vi en spennende omvisning i museets faste middelalderutstilling og tilslutt en orientering om ”Norwegian Wood” – ny bruk av trearkitektur.

Museets profesjonelle guider Jannicke Larsen og Knut Høiaas gjorde middelalderhistorien; mennesker og samtid, levende for oss på en særdeles engasjerende måte.

Museumsbesøket ble deretter avsluttet på kafeen med en kopp kaffe og noe å bite i, samt en god prat med gamle kolleger.

Sidebunngrafikk Statoilseniorene