Statoilseniorene - Sentralorgansiasjonen

Statoilseniorene sidetoppgrafikk

Omsorgsteknologi og demens - på tide å se på muligheter

Dette var tema for vårt møte på Ricks 22. april. Nesten 4o medlemmer hadde funnet veien hit denne formiddagen for å høre på Ingvill T. Hansen fra Nasjonalforeningen for folkehelsen..
På en lettfattelig og oversiktlig måte tok hun for seg dette vanskelige tema.
Hun startet med å snakke om hva som er naturlig glemsel og hva som kan være tegn på demens.
10 tidlige  tegn på demens kan være: hukommelsestap som påvirker arbeidsevnen, problemer med å utføre vanlige oppgaver, språkproblemer, desorientering i forhold til tid og sted, svekket dømmekraft, problemer med abstrakt tenkning, feilplassering av gjenstander, forandringer i humør, atferdsendringer og tap av initiativ.
En diagnose vil være det første steget mot hjelp. Det er selvsagt viktig å ta vare på seg selv som pårørende, men dette er nok lettere sagt enn gjort.
Det finnes en veiledningstjeneste  for demens og for nærmere orientering og hjelp kan en ringe , demenslinjen, nr 815 33 032.
At dette var et tema som fenget, viste alle spørsmålene i etterkant.
Nasjonalforeningen er en frivillig organisasjon som drives på gaver og medlemskap.
Styret har bevilget kr 2000 til foreningen.
Som vanlig hadde vi et godt måltid mat og en god prat før vi gikk ut i den kalde vårdagen.

Sidebunngrafikk Statoilseniorene