Statoilseniorene - Sentralorgansiasjonen

Statoilseniorene sidetoppgrafikk

Møte med plassjefen?

Tirsdag 26. januar skulle vi egentlig ha et medlemsmøte med plassjef Margareth Øvrum på Opplæringssenteret på Sandsli. Hun ble desverre forhindret på grunn av deltakelse på Davos-møtet. I hennes sted stilte Bjørn Kåre Viken.  Mange av oss husker Bjørn Kåre fra den tiden han var i Driftsteknikk og Veslefrikk på Sandsli. Nå er han Senior Vice President TNE MTO (Teknologi og ny energi - Marin teknologi og operasjoner). Blant de temaene vi fikk høre om var:

-    Viktige hendelser i selskapet siste år
-    Planer, kommende prosjekter og utviklingen i Bergensområdet framover
-    Gamle og nye felt
-    Ny teknologi – nye energiformer herunder satsningen på vindmøller.

Ca 30 medlemmer deltok på møtet, og link til Bjørn Kåres presentasjon finner du her.

Sidebunngrafikk Statoilseniorene