Statoilseniorene - Sentralorgansiasjonen

Statoilseniorene sidetoppgrafikk

Styret 2018

Leder

Torun Lyssand

tlf: 950 45 122

epost: torunm@online.no

Nestleder

Eilif Bru

tlf: 905 52 970

epost: eilif@broadpark.no

 

Kasserer

 

 

 

Sekretær

 

Kirsten Lepsøe

tlf: 901 62 825

epost: kirsten@lepsoe.no 

 

Brita Træbakken

tlf: 915 34 831

brita.traebakken@lyse.net

Varamedlem

Åse Dyngeland

tlf: +47 480 48 692

epost: amdy20@hotmail.com

Peder Rune Lie

Styremedlem

tlf: 906 11 179

 

 

Styremedlem

epost: peder.rune.lie@online.no

 

Tore A Valvatne

tlf: 917 59 955

epost: toreav@broadpark.no     

 

 

 

 

 

Sidebunngrafikk Statoilseniorene