Statoilseniorene - Sentralorgansiasjonen

Statoilseniorene sidetoppgrafikk

Tips til styret

Har du forslag til arrangement vi bør vurdere?

Vi i styret gjør vårt beste for å lage et godt program, men det vil alltid være nyttig å ha mye å velge i. 

Derfor: Har du en ide, ikke nøl med å sende en e-post til styret - se fanen "Om oss".

Vi håper å høre fra deg!

 

 

 

 

Hvem kan bli medlem i Statoil Seniorklubb Bergen?

Det kan alle pensjonister i Statoil samt deres ektefeller og samboere. Vi ønsker alle som oppfyller kriteriene hjertelig velkommen! 

Hvordan bli medlem ?

Det er svært enkelt. Kontakt en av oss i styret, se fanen "Om oss". Og så må du selvfølgelig betale årskontingenten for deg selv og eventuelt ektefelle/samboer til konto nr. 3624.52.09171.

Medlemskapet

Medlemsavgiften er for tiden kr 150 pr år pr person. Ektefelle/samboer kan også være medlem av klubben. Alle som deltar på våre arrangementer må ha betalt årsavgift. 

Vi ber om at du sørger for å informer oss om din e-postadresse, hjemmeadresse, telefonnummer og fødselsdato+år. 

Utmelding

Dersom du skulle ønske å melde deg ut av klubben, håper vi du gir styret melding om dette enten ved telefon eller e-post - se fanen "Om oss". Skyldes utmeldingen noe du mener kunne vært gjort bedre eller annerledes i klubben, vil vi gjerne høre om det.

 

 

Sidebunngrafikk Statoilseniorene