Statoilseniorene - Sentralorgansiasjonen

Statoilseniorene sidetoppgrafikk

MØTE I SENIORKLUBBEN 18.04.13.

37 medlemmer var møtt fram da Håkon kunne ønske vår nye politimester, Geir Gudmundsen, velkommen til kveldens møte.
På en lun og grei måte gav han de frammøtte en veldig god innsikt i det arbeidet politiet utfører og de oppgavene de står foran. Geir Gudmundsen er politimester for Hordaland,og det er ca. 460 000 personer som tilhører politidistriktet. Kommunene sør i Hordaland tilhører Sunnhordland og Haugaland politidistrikt, men noen av kommunene i Sogn og Fjordane er, grunnet geografien,  kommet innunder Gudmundsen sitt område.
Namsmannen i Hordaland, med sine ansatte, ligger også innunder politimesteren.
Oppgavene har endret seg siden han begynte som lensmannsbetjent i Odda. Da visste politiet hvem de måtte holde et øye med, og i de fleste tilfeller kunne de fastslå utfra måten forbrytelsen var utført på, hvem som stod bak. Kom det folk utenfra, måtte de passere «vaktpostene» i bommen på Haukeli eller de vaktsomme øynene til ferjemannskapet mellom Kinsarvik og Kvandal.
«Bergen er en trygg by» slo politimesteren fast, men det er gjerne steder en ikke bør oppholde seg sent en fredag eller lørdag kveld. Det er heller ikke noen ulempe å være noenlunde edru.
Nygårdsparken var også et tema Geir Gudmundsen kom inn på. Løsningen her er ikke mer politi. Politiet vil ikke klare å løse dette problemet alene. Blir de narkomane jaget ut av parken, dukker de opp andre steder. De slutter ikke å være narkomane.
Vi fikk alle mye å tenke på etter dette foredraget av politimesteren. Men vi fikk høre en politimester med visjoner og tro på den omorganisering som må komme, delvis som et resultat av 22.juli 2011.
For første gang la vi møtet vårt til Skipperforeningen sine lokaler. Dette var en suksess og vi kommer gjerne tilbake hit.
Også denne gangen fikk vi et godt måltid, noe godt å drikke og en god prat. De frammøtte gav inntrykk av at det var en trivelig kveld.

Sidebunngrafikk Statoilseniorene